News from Kokemäki
Kaavaehdotuksessa on kuitenkin todettu, että molemmat tuulivoiman aluevaraukset ovat maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä. Kokemäki katsookin, että toteutuessaan niillä olisi suora vaikutus kaupungin asukkaisiin ja loma-asukkaisiin, luonto ...
<b>Kokemäki</b> tiukkana: Ei tuulivoimaloita Puurijärven naapuriin
Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä: Horppa Pekka, Harjavalta, Hämäläinen Leena, Kokemäki, Jankkari Matti, Sastamala, Kopio Matias, Kokemäki, Lähteenlahti Aleksi, Ulvila, Oksanen Erkka, Huittinen, Seppä Tuomas, ...
Onnea valmistuneille!
Kokemäki haluaisi vuonna 2011 syntyneet lapset perhepäivähoidosta päiväkotiin. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että mahdollisista siirroista neuvotellaan yhdessä lasten vanhempien kanssa. Elokuun alussa päiväkotiin perustetaan tarvittaessa ...
Kaupunginhallituksen selvityksestä käy ilmi muun muassa se, että kunnan on järjestettävä asunto oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, jos heidät sijoitetaan kuntaan. Kokemäki arvioi, että se pystyy järjestämään asuntoja sille määrälle, jonka ...
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja: Matti Ilomäki, Nakkila. Laitoshuoltajan ammattitutkinto: Tanja Pere, Harjavalta, Sanna Seppälä, Kokemäki. Metallien jalostuksen ammattitutkinto: Sami Kumpula ...
Kokemäki oli Satakunnan ykkönen työllisyystilanteen parantumisessa, helmikuun työllisyyskatsaus kertoo. Nyt työttömiä oli 457, kun vuosi sitten työttömiä oli 533. Parannusta Kokemäellä oli 14 prosenttia. Nakkilassa töitä vailla oli 330 työtöntä, kun ...
Photos from Kokemäki
Hotels
Maatilamatkailu Ali-Ketola Maatilamatkailu Ali-Ketola
Ketolantie 176
32800 Kokemäki
Jokirannan Majoitus Jokirannan Majoitus
Siltakatu 1 a
32800 Kokemäki
Kokemäen Seurahuone Kokemäen Seurahuone
Teljänkatu 4
32800 Kokemäki